terug - back | © some copyrights

Sitemap

Wat betreft de navigatie door de pagina's rondom de Morfologische Atlas de zijn er de volgende aanwijzingen - following instructions :

 • boven de paginatitel treft u de drie hoofdthema's aan - above each page: three main themes
 • vetgedrukt is het thema waar u nu bent - bold: theme where you are now
 • de titel in rood geeft de huidige pagina (binnen het thema) - red title indicates current page (within theme)
 • rechts in de marge staan verwijzingen naar illustraties - in right margin links to illustrations
 • onderaan een pagina treft u soms (voor het gemak) een herhaling van de verwijzingen van boven de titel - at the bottom sometimes a repetition of links at the top
 • onder de paginatitel komen verwijzingen naar de deel-onderwerpen anders dan waar u nu bent (binnen het thema) of verwijzingen naar gereedschappen en aanvullende technische informatie - below red title come subthemes other than where you are now (within main theme) or links to extra technical information
 • de verwijzingen in de linker marge zijn de standaard ingangen op de website van het Meertens instituut; via 'Databanken' kunt u snel weer terug komen bij de pagina's rondom de Morfologische Atlas - in left margin main links within the institute's pages; follow 'Databanken' to return quickly to 'Morfologische Atlas'

Hoofdpagina's / Main :

Morfologische Atlas (MAND)

Goeman-Taeldeman-Van Reenen project (GTRP)

Kartografische applicaties met de Kloeketabel

Waar u zeker naar moet kijken / don't forget :

Publicaties met materiaal van het GTRP

Agenda van evenementen rondom het GTRP-materiaal

Alle GTRP-transcripties per onderwerp - all transcriptions per item
(in Keyboard-IPA, vereenvoudigde spelling & fonetische unicode / in Keyboard-IPA, simplified spelling & phonetic unicode)
Naar deze pagina is ook te verwijzen met dit.is/dialect.

Lees hier meer over de CD-ROM met bronmateriaal.

Enkele bijpagina's - some subpages :

over de uitgave van de Morfologische Atlas - publication of MAND

overzicht van de uitgelokte woorden (de GTRP-'vragenlijst') - questionnaire

achtergronden bij de Kloeketabel van geocodes - Kloekecodes

uitleg over kaarttypes - map typology

alle GTRP-transcripties maar nu per plaats - data per locality (instead of per item)

beknopte handleiding bij gebruik van GTRP-transcripties - how to handle GTRP transcriptions

verwijzingen naar verwante atlasprojecten - links to other atlasses

kartografische verwijzingen (1) - cartographic links (1)

kartografische verwijzingen (2) - cartographic links (2)

Klik - Click hier voor de complete MAND/GTRP/Kartografie-site als .pdf-document in de versie van maart 2004.
(Uiteraard exclusief de data en metadata.)

Toevoegingen of andere wijzigingen zullen vanaf maart 2004 per pagina worden aangeduid. - Changes will be mentioned per page starting March 2004.

24 maart 2004

 • GTRP transcripties: zoeken nu ook mogelijk in de originele Keyboard-IPA transcripties
 • Werkwijze: studie-opdracht toegevoegd

20 april 2004

 • onderkaartweergaves sneller toegankelijk gemaakt, nu op de kaarten zelf
 • onMouseOver op de kaart nu naar een DIV ipv naar de statusbalk die afhankelijk van platform en browser soms niet in beeld komt
 • tekst van 'kartografie > typologie' aangepast
 • tekst (en oudere Engelse vertaling) van 'kartografie > Kloeke' aangepast
 • navigatie-icoon toegevoegd waarmee duidelijk wordt dat en hoeveel stappen nog volgen op weg naar een kaart
 • allerhande javascript- en html-kwesties aangepakt en verbeterd (zucht)
 • SVG weergave voorbereid: over het nut in de context van dit project valt nog na te denken: exactheid van geografische localisering heeft immers een zekere grens en schermweergave is ook te vergroten; aardiger zou zijn om nieuwe informatie zichtbaar te maken bij inzoomen

Mei 2004

 • even de draad kwijt van wat er allemaal aangepast is; in elk geval een aantal verbeteringen van scripts. Browser compatibility is nog steeds een heftig issue
 • Creative Commons Licence vermeldingen toegevoegd
 • presentatie aangepast van het 'query'-formulier

Juni 2004

 • even de draad kwijt van wat er allemaal aangepast is; in elk geval een aantal verbeteringen van scripts. Browser compatibility is nog steeds een heftig issue (ik val in herhaling)
 • de Creative Commons Licence naar de Nederlandse overgezet
 • presentatie-opties toegevoegd van de data per plaats

top

Creative Commons License   GNU

Creative Commons | GNU-GPL

Alle pagina's, scripts, vormgeving en concepten (ook wat betreft CD-ROM en applicaties, inclusief weergaven anders dan KIPA) zijn van de hand van Boudewijn van den Berg, met uitzondering van een conversie-script van Maarten van der Peet, van het instituutsstramien, de engelse tekst over de etymologie van de vragenlijst-items (Ton Goeman), de in samenwerking gemaakte dia-presentaties en natuurlijk de gescande artikelen van diverse auteurs.

All pages, scripts, looks and concepts (also those of the CD-ROM and applications, including renderings other than KIPA) are composed by Boudewijn van den Berg with the exceptions of a conversion script by Maarten van der Peet, the layout canvas of the Institute, the etymology text (by Ton Goeman), the slide-show presentations (in cooperation) and of course the scanned articles by different authors.

contact

Bij gebruik naar derden toe in enigerlei vorm van data of daarop gebaseerde analyses altijd vermelden: voor Nederlandse data: "Meertens Instituut-KNAW (Goeman, Van Reenen)"; voor Belgische data: "Universiteit Gent (Taeldeman)"; voor Friese data: "Fryske Akademy-KNAW".

Bij gebruik naar derden toe in enigerlei vorm van de KIPA-codering en van de vereenvoudigde uitspraak-spelling altijd vermelden: "Goeman, Van Reenen, Van den Berg (Meertens Instituut-KNAW)".

Data, metadata, geografische codes en coŲrdinaten mogen niet voor commerciŽle doeleinden gebruikt worden.

Bij het benutten in gebruik naar derden toe in enigerlei vorm van applicaties als aanwezig en vermeld op de pagina's van MAND, GTRP en Kartografie altijd vermelden: "Van den Berg (Meertens Instituut-KNAW)".

Creative Commons
GNU - GPL

English:

In the use in any form towards others of data or analyses based on these data, always mention: for Dutch data: "Meertens Instituut-KNAW (Goeman, Van Reenen)"; for Flemish data: "University of Ghent (Taeldeman)"; for Frisian data: "Fryske Akademy-KNAW".

In the use in any form towards others of the KIPA-encoding or of the simplified pronunciation spelling, always mention: "Goeman, Van Reenen, Van den Berg (Meertens Instituut-KNAW)".

Data, metadata, geographical codes and coordinates are not to be used for commercial purposes.

In the use in any form towards others of applications as present or mentioned at pages of MAND, GTRP and Cartography, always mention: "Van den Berg (Meertens Instituut-KNAW)".