Meertens Instituut
 


English | MAND atlas | sitemap, © | Reker/vdBerg | kartografie & apps | CD-ROMonline

MAND data: GTRP dialect-transcripties 1980-1995

ook GTRP: inleiding | items | plaatsen | sprekers | transcripties per plaats

* NB verbeterde gegevens dd 26 september 2006; dd 14 augustus 2008: nieuwe correcties in de online data (weergave van een aantal [g]'s): helaas nog niet doorgevoerd op deze pagina; klik hier voor de nummerlijst (.pdf) en raadpleeg de betreffende data op de alternatieve pagina: klik hier (let daar op het bericht dat de correctie is doorgevoerd).

bij de data: werkwijze | code-sleutel (Keyboard IPA) | synthese-formulier | opmerkingen

Stap 1 (van 4): selecteer items met stam historisch eindigend op:
ch, g
f, v
k
p, b
s, z
t, d
  l
  r
  n
  m
  w
  j
ft, cht
st, sp, sk
ts, ps, ks
l + ch/g, k
l + f/v, p, w
l + t/d, s
l + m
l + CC
r + ch/g, k
r + f/v, p, w
r + s/z
r + t/d
r + l, n, m
r + CC
n + s/z
n + t/d
n + CC
m + p
ng (+ k)
klinker

(leenwoorden)
of selecteer items op categorie: (volg demo via 'infinitief')
naamwoord enkelvoud
naamwoord meervoud
verkleinwoord

bijvoeglijk (los)
bijvoeglijk met M naamwoord
bijvoeglijk met F naamwoord
bijvoeglijk met N naamwoord
bijvoeglijk met meervoud
vergrotende trap
overtreffende trap
       infinitief
1 ev verleden
3 ev heden
voltooid deelwoord (met hulpww.)
rijtjes
inversie
werkwoordenvaria

bezittelijk voornaamwoord
varia
zinnen

Werkt goed met Windows Explorer 6 (traag), Netscape 7.1 (snel!); met MacOS Safari, Explorer 5.2, Netscape 7.1 en Mozilla 1.7 (snel!)
Creative Commons License   data: Meertens Instituut & anderen;   overig: 2001-2004 Meertens Instituut (Boudewijn van den Berg)