Meertens Instituut
 


MAND atlas | kartografie | GTRP transcripties

Webverwijzingen naar andere taalatlassen

ook MAND: entree | inleiding | agenda | publicaties

Verwijzingen openen in nieuw venster.

Syntactische atlas:
SAND

Dialectometrie:
aan de hand van de Reeks Nederlandse Dialectatlassen:
Heeringa
aan de hand van Franse en Italiaanse atlassen:
Goebl
aan de hand van Amerikaanse atlassen:
Kleiweg

Duitse (woord en klank) atlas:
DSA
Wenker

Vlaamse, Brabantse, Limburgse woordenboeken met kaarten:
Rewo
KUN

Europese (etymologische) taalatlas:
ALE
Online data (hier) q3 2004.

Canadese dialect-topografie:
Chambers

Amerikaanse (fonologische en morfologische) atlassen:
Linguistic Atlas Projects
TELSUR (Labov)

Japanse perceptie-atlas:
Online Perceptual Dialect Atlas

Zoek met Google op "linguistic atlas":

Google

Probeer ook eens "atlas linguistique" of "Sprachatlas".

Enkele andere lijsten met atlas-verwijzingen:
Dialectologia y Atlas
DSA (volg link: 'Ausserhalb')

Atlas van de hersenen:
Harvard
hoofd met erop getekend wat waar zit' enigszins grappig


Een eerste kennismaking met dialectologie:
Van Oostendorp, M 1996 Tongval Amsterdam: Prometheus
Scholtmeijer, H. 1999 Naast het Nederlands Amsterdam:Contact
Hüning, M. Nedweb (ook voor achtergronden wat betreft Nederlandse cultuur)
Engelstalig: Subject Centre for Languages, Linguistics and Area Studies (UK)
"Dialect" op Wikipedia.
Enkele taalkaarten: Taal in Nederland

Inleidingen in de dialectologie:
A. Weijnen 1958, 19662 Nederlandse Dialectkunde
J. Goossens 1977 Inleiding Tot de Nederlandse Dialectologie Groningen: WN (beknopt)
Stroop, J. (red.) 1983 Nederlands Dialectonderzoek. Artikelen uit de periode 1927-1982 Amsterdam:Huis a/d Drie Grachten

Verwijzingen naar concreet dialect::
Onze Taal