Meertens Instituut
 


MAND atlaskartografie | GTRP transcripties

Webverwijzingen bij kartografie

ook Kartografie: applicaties | Kloeke | typologie | belang | historisch

Onderstaande verwijzingen openen telkens in een nieuw venster.

Kartografie in Nederland:

Bedreigd kartografie-onderwijs
Kartografie.nl (Ned. Ver. van Kartografie)
GIS master's opleiding mmv Vrije Universiteit te Amsterdam
GIS master's opleiding mmv Universiteit Wageningen
Rijksdriehoekmeting

Historische kartografie:

De geschiedenis van de Bosatlas
Oddens' Bookmarks | Campbell's Map History

Thematische kartografie:

Wetenschappelijke Atlas van Nederland
Centraal Bureau voor de Statistiek
Demografisch Instituut

Kartografische fanclub:

Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap

Check eens deze lijst van Internet-sites:

Geography at Edinburgh


En waarom niet: coördinaten conversies mbv Java applets.


Boeken:

How to Lie with Maps

La Carte: Mode d'Emploi


Bertin:

Al doende leert men en wie de tijd en de moeite neemt om de kartografische eisen te overdenken komt (hopelijk) altijd op hetzelfde uit. Als éen van de eerste en uitvoerigste onderzoeken naar grafische (re)presentatie geldt wereldwijd de leidraad van Jacques Bertin uit 1967, Sémiologie graphique (Paris: Mouton). (Er bestaat een Engelse vertaling.) De uitgaves zijn echter vrij zeldzaam. Een Nederlandse samenvatting van zijn gedachten (op basis van een Franse samenvatting van Bertins eigen hand) is te bestellen via het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (volg de verwijzing naar winkel, dan producten, dan overige producten).

Lees meer over Jacques Bertin op de site van beeld-promoter Planque.

Of beleef een fraaie samenvatting van zijn Sémiologie graphique op de site van het Institut d'Etudes Politiques (Sciences Po) te Parijs.

Ga voor een Engelstalige recensie naar Semiology of Graphics

Een actuele (franstalige) cursus valt te lezen bij de universiteit van Genève.


Psychologie:

Verslagen (engelstalig) van psychologisch onderzoek naar kaartbeelden en symbolen zijn te vinden op de site van onderzoeker en ontwerper Phillips.

Een nederlandstalige samenvatting van een (engelstalig) proefschrift (1992) over symboolontwerp is te lezen bij de universiteit van Utrecht.

Een (duitstalig) proefschrift (1998) over geografische visualisering is te vinden bij de universiteit van Darmstadt.

Lees meer over visuele presentatie in het algemeen op de site van Edward Tufte.


Google:

Google

Probeer ook eens "cartographie" of "Kartographie".


Het leven is een reis ... ga niet op pad zonder kaart.


belevingswereld-eiland

top