Meertens Instituut
 


EnglishMAND atlas | sitemap, © | kartografie & apps | CD-ROM | online (nieuw) | online (zoals was)

Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten

Meer: inleiding | agenda | publicaties | Keyboard IPA | verwijzingen

Het eerste deel van de unieke twee-delige Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND) is op 23 juni 2005 verschenen bij de Amsterdam University Press.

De 176 kaarten gaan vergezeld van evenzovele commentaren. De hoofdstukken gaan elk vergezeld van een inleiding met een overzicht van de betreffende problematiek. Voor het eerste deel zijn dat meervoudsvorming, verkleinwoordvorming en woordgeslacht.

De MAND is gebaseerd op in fonetisch schrift vastgelegde uitspraakgegevens (transcripties). Deze uitspraakgegevens zijn op geluidsband verzameld tussen 1980 en 1995. De schriftelijke gegevens zijn hier raadpleegbaar in hun onbewerkte vorm.

Het veldwerkproject wordt aangeduid met de namen van de hoofduitvoerders: Goeman - Taeldeman - Van Reenen Project. De uitkomsten van het project zijn met ontsluitingsgereedschappen ook verkrijgbaar op cd-rom.

Over onderzoeksvoorbeelden en achtergronden kunt u hier lezen in een inleiding.

TEKSTVOORBEELDEN:
dagen pluralis
armen pluralis
inleiding diminutief
bruggetje diminutief
droog-e genus
een open bak genus

KAARTVOORBEELDEN:
armen (Flash)
legenda armen (pdf)
bruggetje (Flash)
legenda bruggetje (pdf)
een open bak (Flash)
legenda een open bak (pdf)

BESPREKINGEN:
Respons 2004
Onze Taal 2/3 2005 (pdf)
Volkskrant 25/06/2005 (pdf)
Vrij Nederland 23/07/2005 (pdf)
Geo-Info 10/2005 (pdf)