Meertens Instituut
 


English | MAND atlaskartografie | GTRP transcripties

Kartografie: belang van kaarten

ook Kartografie: applicaties | Kloeke | typologie | historisch | verwijzingen

De kaartbeschouwer moet "meer (kunnen) vinden dan de kaart hem geeft" schreef Bos in zijn eerste Schoolatlas van 1877.

Dialectologie, de studie van naast sociale ook ruimtelijke vergelijking van dialecten, heeft een stevige traditie in het gebruik van kartografie als heuristisch gereedschap.

(Als oudste dialect-kaart geldt de kaart van de Duitser J.A. Schmeller uit 1821.)

Inzichten in mate en richting van verspreiding en groepering, in de wijze en oorzaken daarvan, komen via een grafische uitbeelding gemakkelijker naar boven dan via een tabel met cijfers. Het oog is een uitstekende patroonherkenner. Een kaart is dan ook onmisbaar als richtingwijzer voor gedachtenvorming.

Meer in nieuw venster:
De geschiedenis van de Bosatlas
Schmeller
Toch zal een tabel met cijfers moeten bevestigen of de kaart een juist beeld geeft of niet. Structuren in de mate en wijze van variatie binnen de afgebeelde gegevens komen niet altijd overeen met het geografische beeld.

Statistische verwerking van de gegevens voegt wezenlijke inzichten toe die zeker niet altijd van een kaart zijn af te lezen. Een kaart is per definitie dan ook altijd een startpunt en geen eindpunt.

voorbíj de kaart (ppt)
voorbíj de kaart (html)
zňnder kaart

Wat zegt een kaartbeeld? Het maakt duidelijk waar de ene variant in de andere overgaat. Het vestigt zo de aandacht op gebieden waar nader onderzoek vruchtbaar kan zijn.

Door kaarten te combineren kunnen ook verbanden worden opgemerkt: het thema van de ene kaart combineert stelselmatig met het thema van de tweede kaart. Dit vestigt de aandacht op structurele verbanden, verbanden waarvan nader onderzoek vruchtbaar kan blijken.

 
Gecombineerde kaarten hoeven niet dezelfde sóort gegevens te betreffen. Het kan juist voordelig zijn om een taalkaart te combineren met demografische, geografische, politieke en historische kaarten: zo kunnen verbanden opgemerkt worden die een rol spelen bij de verklaring van de taalvariatie of van de geografische situering van de variatie.

Situaties zijn veranderlijk: verbanden kunnen in het verleden dan ook heel anders gelegen hebben. Het is belangrijk gegevens van nu altijd (voorzover mogelijk) te vergelijken met gegevens uit het verleden.

Atlas van Nederland
DDV workshop (bv. Gooskens)
Overigens, nog midden vorige eeuw werd gedacht dat taal- en cultuur-omstandigheden op het platteland helemaal niet zo veranderlijk waren. Een kaart gebaseerd op plattelandsgegevens (het platteland was toen aanzienlijk uitgebreider dan nu) zou een taal- en cultuursituatie weergeven die terugging op eeuwen. Kaarten werden in de oorlog door de nazi's dan ook als instrument misbruikt om (irrationele) cultuur-claims te ondersteunen.

Westforschung

ook Kartografie: applicaties | Kloeke | typologie | historisch | verwijzingen

English | MAND atlaskartografie | GTRP transcripties

top