Meertens Instituut
 


Groningen

Hier komen kaarten en geluidsfragmenten met betrekking tot een nader onderzoek aan de Groningse data in het Goeman-Taeldeman-Van Reenen materiaal.

Een en ander naar aanleiding van Reker, Siemon De sjwa in zwakke context - registreren en registeren voor RND en FAND (mmv B.L. van den Berg) als verschenen in de feestbundel voor prof. dr. Johan Taeldeman, "Schatbewaarder van de taal" (De Caluwe e.a. (red) Gent 2004).

In het maandblad Onze Taal (juni 2001, p. 140-143) stond een interview met dr. Siemon Reker, inmiddels twintig jaar de streektaalfunctionaris van de provincie Groningen, en sinds 2001 tevens bijzonder hoogleraar Gronings aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij is niet zo heel optimistisch over de toekomst van het Gronings, vooral vanwege de gangbare opvatting in Nederland over streektaal. Hij zegt: "Men denkt dat het Gronings een barrière is voor een maatschappelijke carrière. Het dialect moet in die visie afgeleerd worden. Dat is onzinnig. Kinderen kunnen heel goed twee talen tegelijk leren."

Wat Reker als hoogleraar van plan is te gaan doen: allereerst een inleidend college Gronings geven. "En ik wil de boer op met studenten om onderzoek te doen. (...) Uiteraard verdiepen we ons ook wat in de letterkunde."

Verder wil hij "in overleg en samenwerking met collega's Fries en Nedersaksisch neerlandici en andere belangstellenden een vak aanbieden dat over de grenzen van het Gronings heen kijkt naar het hele gebied van Noord- en Oost-Nederland. Dat kan bijvoorbeeld een werkcollege zijn waarbij taalverschijnselen uit Overijssel vergeleken worden met kenmerken van het Gronings."