CD-ROM: Dutch Dialects in 1.1 million transcriptions

B.L. van den Berg 2003
Phonology & Morphology of Dutch & Frisian Dialects in 1.1 million transcriptions.
Goeman-Taeldeman-Van Reenen project 1980-1995.

Meertens Instituut Electronic Publications in Linguistics 3, Amsterdam: Meertens Instituut. (CD-ROM)
ISBN 90 70389 70 3

English | De CD-ROM bevat:

alle transcripties, sprekergegevens, opmerkingen van spreker en veldwerker
zowel in de vorm van losse bestanden als ingebed in een selectie- en verkennings-applicatie,
de cartografische applicatie "Kloeketabel" waarmee u de geselecteerde data (naar wens gecombineerd) op een interactieve HTML-kaart kan laten weergeven.

Voordelen van de CD-ROM ten opzichte van de huidige website:
de transcripties zijn nauwkeuriger te ondervragen met behulp van reguliere expressies in de meegeleverde
gratis tekstprogramma's.
Er kan gezocht worden in groepen data (of in alle data) tegelijk.


Helaas is de CD-ROM niet meer na te bestellen. Wel kunt u contact opnemen over de data. Dank voor de belangstelling.

Lees hier de nagekomen opmerkingen bij de CD-ROM.