Belang van de MAND

De MAND is uniek in zijn soort. Er zijn wel taalatlassen waarin aandacht geschonken wordt aan morfologische verschijnselen, maar niet in deze omvang en diepte. Als er al in dialectatlassen aandacht aan besteed wordt, dan wordt een morfologisch verschijnsel meestal gedemonstreerd aan een enkel woord. De MAND illustreert een morfologisch proces aan een groot aantal woorden. Zo worden voor de meervoudsvorming meer dan 40 hoofdkaarten opgenomen.
Daarnaast zijn er bijkaarten voor deelproblemen en toonverschijnselen.

Het Goeman-Taeldeman-materiaal laat tevens toe over de gegevens te generaliseren, de gegevens tot een synthese te verwerken, waardoor de concentratie van verschillen beter zichtbaar wordt. Het voorbeeld, lengteverschillen van het type dag-daagen, betreft zeven woorden die een lange klinker hebben in het meervoud.
Het bijzondere van interpolerende kaarttechnieken is dat het de toestand kan voorspellen in plaatsen waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn.

Deze techniek heet universele Kriging:

Verwante technieken worden besproken in: Toepassing van de diverse technieken zijn te zien in:

top | terug